PICTURE 1
DISC Flow® је укључен на листу праћења евалуације индустријске обуке за компаније које су развиле нове и јединствене алате подржане истраживањем.
Picture 2
Организацијска култура

Свака компанија има културу! Питање је, да ли је то култура коју желите?

Picture 3

Када су људи схваћени и ангажовани, организације за које раде напредују.

Picture 4
Емоционално интелигентно лидерство

Ако Ваши поступци инспиришу друге да сањају више, да науче више, да раде више и постану више, Ви сте лидер!

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Помажемо организацијама да реше проблеме својих људи!

Када су људи схваћени и ангажовани, организације за које раде напредују.

Појединцима користи да схвате како најбоље раде, менаџерима да схвате утицај који имају на сваку особу у тиму, а колегама да схвате како да ефикасније комуницирају и изграде боље и јаче односе.

Oвде DISC ступа на снагу!

DISC је моћан модел за описивање људског понашања који помаже у откривању одговора на питање „зашто се људи понашају на начин на који се понашају“ и помаже појединцима, тимовима и организацијама да се боље повежу више од 30 година.

This is where DISC steps in!

DISC is a powerful model of describing human behaviour to help unlock the answers to “why people behave the way they do” and has been helping individuals, teams and organisations to connect better for over 30 years.

DISC is a highly accurate tool that identifies and describes an individual’s preferred behavioural style and communication preferences.

It provides a blueprint to help people understand and appreciate what motivates others.

The results can be applied across all industries, market sectors, and roles.

Every year, over a million people across the world learn how to build better relationships with others using the DISC model.

DISC је много прецизан алат који идентификује и описује преферирани стил понашања појединца као и његове комуникацијске преференције.

Обезбеђује план који помаже људима да разумеју и да цене оно што мотивише друге.

Резултати могу да се примене у свим индустријама, тржишним секторима и улогама.

Сваке године, преко милион људи широм света учи како да граде боље односе са другима, користећи модел DISC.

Упознавање са DISC Flow®

DISC Flow® иде даље од тога где се завршава традиционални DISC модел и увођењем снаге емоционалне интелигенције, одговара на питање “„како да узмем ово знање и применим га у стварном свету“«”?
Емоционална интелигенција описује начин како да препознамо, разумемо и контролишемо како размишљамо, осећамо и дејствујемо и помаже нам тако да емоције раде за нас а не против нас.
Дефинише како и шта учимо; обликује наше разумевање себе самих и одређује већи део наших свакодневних поступака и интеракција са другима.

Emotional intelligence describes a way of recognising, understanding, and controlling how we think, feel and act so that these emotions work with us, and not against us.

It defines how and what we learn; it shapes our understanding of ourselves and determines the majority of our daily actions and interactions with others.
Комбиновањем понашања и емоционалне интелигенције, направили смо алат који је дизајниран да помогне људима да повећају свест о себи и другима, и кључно, да направе свесне изборе при интеракцијама за побољшање комуникације и изграђивање јачих, ангажованијих и продуктивнијих односа.
А сјајна ствар у примени модела DISC Flow® је то што неки људи имају висок ниво емоционалне интелигенције као природни таленат, за оне који то немају, ове вештине могу да се науче и стално побољшавају.

By combining behaviour and emotional intelligence we have created a tool that is designed to help people have greater awareness of themselves and others, and crucially, make deliberate choices when interacting to improve communication and create stronger, more engaged and more productive relationships.

And the great thing about applying the DISC Flow® model is that while some people have high levels of emotional intelligence as a natural talent, for those that don’t, these skills can be learned and continually improved.

DISC Flow® је заиста јединствен - ефикаснији, фокусиранији, лакши за употребу и свеукупно моћнији.

Промените ваше радно место

Донесите DISC Flow® сада у вашу организацију и дозволите да трансформација радног места почне.

Supercharge your workforce

Bring DISC Flow® to your organisation now and let the workplace transformation begin.