DISCFlow-ABOUT-images-01
DISC Flow®

Употребљивији, фокусиранији , лакши за употребу и свеукупно моћнији.

Ми смо страствени у коришћењу наше индустријске стручности да бисмо развили Ваше људе, тимове и организацину структуру.

Ми смо стручњаци за понашање и емоционалну интелигенцију…то је оно што радимо , и све што радимо!

Наша стручност и приступ су јединствени, и за разлику од многих на овом тржишту који желе да закомпликују тему, помажемо људима да ефективније комуницирају на основу приступа који је једноставан за разумевање и лак за примену.

We are passionate about using our industry expertise to develop your people, teams and organisational culture.

We are experts in behaviour and emotional intelligence…that’s what we do, and all we do!

Our expertise and approach is unique, and unlike many in this market who look to complicate the subject, help people to communicate more effectively based on a simple to understand and easy to apply approach.

Модел DISC Flow® учимо холистички, дајући вам дубоко разумевање о томе како можете да га користите да повећате емоционалну интелигенцију и прилагодите понашање радном месту.

Радимо са водећим компанијама широм света и DISC Flow® може да користи свако у оквиру организације, без обзира на звање или улогу, да би унапредио квалитет на радном месту.

We teach the DISC Flow® model holistically, giving you a deep understanding of how it can be used to increase emotional intelligence and behavioural adaptability in the workplace.

We work with leading companies throughout the world and DISC Flow® can be used by anyone in an organisation, regardless of title or role, to improve the quality of the workplace.

DISC Flow® је намерно дизајниран да буде једноставан за разумевање и лак за примену! Узели смо испробан и проверен DISC модел понашања и комбиновали смо га са снагом емоционалне интелигенције да бисмо створили алатку за сваког на радном месту да:

 • Одредите најефикасније начине за комуникацију и раст
 • Напишете како ефективно да завршите пројекте
 • Успоставите одреднице за то како би успех могао изгледати у различитим улогама
 • Побољшате иницијативе за учење и развој тако да се усагласе са тимским вредностима
 • Помогнете да се превазиђу конфликти на послу међу појединцима.

Како да се користи DISC Flow®

Примена DISC Flow® на радном месту је једноставна и може да помогне да се развије снажно лидерство, да се граде кохезивни тимови, да се побољша продаја и корисничка услуга, да се унапреди комуникација, да се смање конфликти и да се повећа ангажованост запослених.

Појединци

 • Упознајте своје предности и могућности за раст уз увиде који се могу применити
 • Научите како да изградите моћне односе на основу ваших вештина и стилова комуникација

Тимови

 • Развијајте ефективне комуникацијске процесе
 • Комбинујте појединце у тимове са врхунским перформансама
 • Направите нацрт за ефективне стилове рада

Организације

 • Разумите које су мотивације ваших запослених
 • Развијајте ваше лидере и менаџере
 • Регрутујте запослене дугорочно да би постали запослени са високим перформансама

Individuals

 • Know your strengths and opportunities for growth with actionable insights
 • Learn how to build powerful relationships based on your skills and communication style

Teams

 • Develop effective communication processes
 • Combine individuals into peak performing teams
 • Create a blueprint for effective work styles

Organisations

 • Understand your employees’ motivations
 • Develop your leaders and managers
 • Recruit long-term employees who turn into high performers

Данас радимо са великим и малим компанијама широм света да би унапредили квалитет њихових радних места.

Модел DISC се користи у целом свету да би се побољшала комуникација и тимски рад, да се изграде снажнији односи и да се направе продуктивнија радна места.

Имамо савршено решење за сваку организацију која жели да развије потенцијал својих људи; или за независне консултанте и тренере који желе да га примене код својих клијената.

Без годишњих надокнада за лиценцу, обнављање или наруџбине минималне количине.

Напуните вашу радну снагу

Донесите сада DISC Flow® у вашу организацију и дозволите да трансформација вашег радног места започне.

Supercharge your workforce

Bring DISC Flow® to your organisation now and let the workplace transformation begin.