Стандардни услови пословања

Почетна / Стандардни услови пословања

Standard Terms of Business

Профилес Гроуп Лтд нуди клијентима низ производа и услуга за учење и развој. Наручивањем било ког производа и услуга Тхе Профилес Гроуп Лтд, клијенти прихватају следеће услове пословања. Осим ако није другачије договорено од стране Тхе Профилес Гроуп Лтд у писаној форми, испорука производа и услуга од стране Тхе Профилес Гроуп Лтд не подлеже никаквим другим условима и одредбама које захтева или доставља клијент, укључујући одредбе и услове уграђене у било који документ о наруџбини или други документ који издаје клијент.

 1. Профилес Гроуп Лтд је трговачко име ТХЕ ПРОФИЛЕС ГРОУП ЛТД, компаније регистроване у Енглеској и Велсу; бр. 06528656. Наша регистрована канцеларија се налази на адреси 30 Вицториа Авенуе, Харрогате, ХГ1 5ПР, Уједињено Краљевство („Тхе Профилес Гроуп Лтд“)
 2. Накнаде и плаћање: Осим ако није другачије наведено, цена ће бити у британским фунтама (ГБП) без ПДВ-а и других примењивих пореза на промет и плаћање је потребно у истој валути на месту куповине или у року од 30 дана од дана фактуре. Ако је од Тхе Профилес Гроуп Лтд потребно да потврди документ Наруџбенице на фактурама, документ Наруџбенице мора бити достављен Тхе Профилес Гроуп Лтд пре испоруке производа и услуга. Ако било која уплата не буде примљена у року од 30 дана, Тхе Профилес Гроуп Лтд има право да откаже или обустави било које даље извођење или испоруку производа и услуга и наплати камату на неплаћени износ у најнижем од следећег: стопи од 2 процента (2%) месечно на износ кашњења, наплаћиван дневно, обрачунат од датума фактуре; или максималну стопу комерцијалне камате која је дозвољена законом док се исплата у потпуности не прими.
 3. Трошкови и расходи: Избор места одржавања и пратећи трошкови за било који догађај су одговорност клијента. Профилес Гроуп Лтд ће наплатити клијентима све разумне трошкове настале у вези са пружањем производа и услуга, укључујући, али не ограничавајући се на сва путовања, хотелски смештај и оброке за модератора(е).
 4. Отказивање: Отказивање услуга од стране клијената подлеже следећим накнадама:
  1. Отказивање у року од 28 – 15 дана од датума интервенције: 50% трошкова накнаде и материјала и 100% ненадокнадивих трошкова.
  2. Отказивање у року од 14 – 1 дан од датума интервенције: 100% накнада, трошкова материјала и ненадокнадивих трошкова.
 5. Испорука: Сви наведени датуми за испоруку или извођење производа и услуга су само приближни, и док ће Тхе Профилес Гроуп Лтд уложити све разумне напоре да испоштује предложени распоред, Профилес Гроуп Лтд неће бити одговорна за било какве рекламације настале услед било каквог кашњења у перформансама како год да је изазвана. Посебно, клијенти морају осигурати да Тхе Профилес Гроуп Лтд прими све тражене информације (укључујући попуњене Тхе Профилес Гроуп Лтд евалуаторе) до потребних датума. Недостављање ових информација благовремено може утицати на способност Профилес Гроуп Лтд да пружи своју робу и услуге.
 6. Интелектуална својина: Сва права интелектуалне својине која користи или генерише Тхе Профилес Гроуп Лтд у пружању производа и услуга (укључујући сва права на софтвер) биће искључиво власништво Тхе Профилес Гроуп Лтд. Клијенти немају право да мењају, модификују, копирају, прилагођавају или поново користе интелектуалну својину Профилес Гроуп Лтд или на било који начин мењају, бришу, прикривају или копирају било која права интелектуалне својине Тхе Профилес Гроуп Лтд. Клијенти не смеју да копирају, производе, праве, модификују, производе, снабдевање или пружање помоћи било којој другој страни да копира, креира, прави, мења, производи или снабдева производе, услуге или било који материјал који садржи интелектуалну својину Профилес Гроуп Лтд или било који њен део за употребу, продају или друге сврхе . Производи и услуге и сродна права интелектуалне својине не могу се ни на који начин користити и/или испоручити од стране или неовлашћеним учесницима или трећим лицима.
 7. Заштита података и приватност: Политике заштите података и приватности Тхе Профилес Гроуп Лтд са изменама или ажурирањима с времена на време примењују се на пружање производа и услуга од стране Тхе Профилес Гроуп Лтд. Тренутне политике заштите података и приватности Профилес Гроуп Лтд могу се налази се на ввв.Тхе Профилес Гроуп Лтд.цом.
 8. Одговорност: Профилес Гроуп Лтд ће користити разумну вештину и марљивост у испоруци и извођењу производа и услуга. Међутим, све гаранције и изјаве су искључене у највећој мери дозвољеној законом и Тхе Профилес Гроуп Лтд неће сносити никакву одговорност у погледу било каквих недостатака у производима и услугама и неће бити одговорна за било какве последичне или индиректне губитке који настану или у вези са снабдевањем или коришћењем производа и услуга.
 9. Мито и корупција: Профилес Гроуп Лтд има приступ нулте толеранције према миту и корупцији. Од клијената се тражи да пријаве сваки случај сумње или стварног непрописног понашања било ког запосленог у Тхе Профилес Гроуп Лтд или друге особе ангажоване од Тхе Профилес Гроуп Лтд у поверењу генералном директору Тхе Профилес Гроуп Лтд на горе наведеној адреси.
 10. Спор: Профилес Гроуп Лтд ће покушати у доброј намери да реши било који спор или захтев који произилази из или се односи на пружање његових производа и услуга путем преговора. Ови услови пословања и пружање производа и услуга биће регулисани законима Енглеске и Велса осим ако није другачије договорено.
 11. Предност: У случају да Тхе Профилес Гроуп Лтд склопи уговор о набавци производа и услуга са клијентом и постоји било какав сукоб између услова тог уговора и ових стандардних услова пословања, услови уговора за набавку производа и услуга ће имати предност.

За даље информације контактирајте:

The Profiles Group Ltd

30 Victoria Avenue, Harrogate, HG1 5PR, United Kingdom

Tel: +44 (0)203 195 2898