PICTURE 1
DISC Flow® je uvršten u Training Industry Evaluation and Assessment Watch List za tvrtke koje su razvile nove i jedinstvene alate podržane istraživanjima.
Picture 2
Organizacijska kultura

Svaka tvrtka ima svoju kulturu! Pitanje, je li vaša organizacijska kultura onakva kakvu želite?

Picture 3
Angažman zaposlenika

Kad se ljudi osjećaju shvaćeno i angažirano, organizacija u kojoj rade je uspješna.

Picture 4
Emocionalno inteligentno vodstvo

Ako vaši postupci inspiriraju druge da više sanjaju, uče, budu efikasniji stalno se razvijaju, vi ste lider!

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Pomažemo organizacijama u rješavanju njihovih izazova s ljudima!

Kad se ljudi osjećaju shvaćeno i angažirano, organizacija u kojoj rade je uspješna.

Ovaj pristup pomaže pojedincima da razumiju u kojim uvjetima su najučinkovitiji, menadžerima da razumiju utjecaj koji imaju na svaku osobu u timu i kolegama da razumiju kako učinkovitije komunicirati i graditi bolje i kvalitetnije odnose.

Ovdje nastupa DISC!

DISC je vrlo učinkovit model opisivanja ljudskog ponašanja, koji pomaže odgovoriti na pitanje “zašto se ljudi ponašaju na način na koji se ponašaju” te pomaže pojedincima, timovima i organizacijama u boljem povezivanju već preko 30 godina.

 

This is where DISC steps in!

DISC is a powerful model of describing human behaviour to help unlock the answers to “why people behave the way they do” and has been helping individuals, teams and organisations to connect better for over 30 years.

DISC is a highly accurate tool that identifies and describes an individual’s preferred behavioural style and communication preferences.

It provides a blueprint to help people understand and appreciate what motivates others.

The results can be applied across all industries, market sectors, and roles.

Every year, over a million people across the world learn how to build better relationships with others using the DISC model.

DISC je vrlo precizan alat koji identificira i opisuje preferiran stil ponašanja pojedinca i njegove komunikacijske preferencije.

Pruža smjernice koje pomažu ljudima razumjeti i cijeniti ono što druge motivira.

Rezultati se mogu primijeniti u svim industrijama,  tržištima i radnim ulogama.

Svake godine preko milijun ljudi diljem svijeta na temelju DISC modela uči kako graditi bolje odnose s drugima.

Predstavljamo Vam DISC Flow®

DISC Flow® nadilazi tradicionalni DISC model te, uvođenjem snage emocionalne inteligencije, odgovara na pitanje “Kako mogu stečeno znanje o sebi i drugima primijeniti u praksi?”

Emocionalna inteligencija opisuje način prepoznavanja, razumijevanja i kontroliranja naših misli, osjećaja i ponašanja tako da naše emocije rade u našu koristi, a ne protiv nas. 

Ona definira kako i što učimo; oblikuje naše razumijevanje nas samih i određuje većinu naših dnevnih aktivnosti i interakcija s drugima.

 

Emotional intelligence describes a way of recognising, understanding, and controlling how we think, feel and act so that these emotions work with us, and not against us.

It defines how and what we learn; it shapes our understanding of ourselves and determines the majority of our daily actions and interactions with others.

Kombinirajući ponašanja i emocionalnu inteligenciju, stvorili smo alat koji je dizajniran kako bi pomogao ljudima povećati svjesnost o sebi i drugima, i što je ključno, donositi svjesne odabire tijekom interakcija kako bi poboljšali komunikaciju i izgradili čvršće, dublje i produktivnije odnose.

Odlična stvar kod primjene DISC Flow® modela jest i to što, dok neki ljudi imaju visoku razinu emocionalne inteligencije kao prirodni talent, jasno ukazuje, za one koji nemaju, da se ove vještine mogu naučiti i kontinuirano usavršavati.

By combining behaviour and emotional intelligence we have created a tool that is designed to help people have greater awareness of themselves and others, and crucially, make deliberate choices when interacting to improve communication and create stronger, more engaged and more productive relationships.

And the great thing about applying the DISC Flow® model is that while some people have high levels of emotional intelligence as a natural talent, for those that don’t, these skills can be learned and continually improved.

DISC Flow® je doista jedinstven – više usmjeren na djelovanje, više fokusiran, pristupačniji korisniku i sveukupno učinkovitiji.

Osnažite svoje zaposlenike

Uvedite DISC Flow® u svoju organizaciju i pokrenite proces transformacije radnog okruženja.

Supercharge your workforce

Bring DISC Flow® to your organisation now and let the workplace transformation begin.