DISCFlow-ABOUT-images-01
DISC Flow®

Više usmjeren na djelovanje, više fokusiran, pristupačniji korisniku i sveukupno učinkovitiji.

Strastveni smo oko primjene naše stručnosti za razvoj vaših ljudi, timovima i organizacijske kulture.

Stručnjaci smo u području ljudskog ponašanja i emocionalne inteligencije…  to je ono što radimo i sve što radimo!

Naša stručnost i pristup su jedinstveni. Za razliku od mnogih složenih proizvoda na tržištu, mi pomažemo ljudima učinkovitije komunicirati na temelju pristupa kojeg je jednostavno razumjeti i lako koristiti.

We are passionate about using our industry expertise to develop your people, teams and organisational culture.

We are experts in behaviour and emotional intelligence…that’s what we do, and all we do!

Our expertise and approach is unique, and unlike many in this market who look to complicate the subject, help people to communicate more effectively based on a simple to understand and easy to apply approach.

DISC Flow® model podučavamo holistički. Naša edukacija nudi dubinsko razumijevanje načina primjene modela u praksi za  povećanje emocionalne inteligencije i  prilagodljivosti ponašanja u radnom okruženju.

DISC Flow® se koristi u vodećim kompanijama diljem svijeta i  za poboljšanje kvalitete radnog mjesta može se koristiti sa svim zaposlenicima organizaciji, bez obzira na zvanje ili ulogu pojedinca.

 

We teach the DISC Flow® model holistically, giving you a deep understanding of how it can be used to increase emotional intelligence and behavioural adaptability in the workplace.

We work with leading companies throughout the world and DISC Flow® can be used by anyone in an organisation, regardless of title or role, to improve the quality of the workplace.

DISC Flow® je dizajniran s namjerom da bude jednostavan za razumijevanje i primjenu! Kombinacijom isprobanog i testiranog DISC modela i emocionalne inteligencije, stvoren je alat koji bilo kome u radnom okruženju može pomoći:

 • Otkriti najučinkovitije načine za komunikaciju i rast
 • Isplanirati kako učinkovito dovršiti projekte
 • Utvrditi kriterije uspješnosti u različitim ulogama
 • Unaprijediti inicijative učenja i razvoja kako bi se uskladile s timskim vrijednostima
 • Riješiti konflikte između pojedinaca

Kako koristiti DISC Flow®

Primjena DISC Flowa® u radnom okruženju je vrlo praktična i može pomoći u razvoju snažnog vodstva, izgradnji kohezivnih timova, povećanju prodaje i poboljšanju brige o korisnicima, unaprijeđenju komunikaciju, smanjenju konflikata i povećanju angažmana zaposlenika.

Pojedinci

 • Upoznajte svoje snage i mogućnosti za razvoj uz uvide koji vas potiču na akciju
 • Naučite graditi čvršće odnose na temelju svojih vještina i stila komunikacije

Timovi

 • Razvijte učinkovit timski rad i komunikaciju
 • Povežite pojedince u vrhunski učinkovite timove
 • Napravite plan za učinkovite stilove rada

 

Organizacije

 • Steknite razumijevanje o motivaciji svojih zaposlenika
 • Razvijajte svoje voditelje i menadžere
 • Regrutirajte zaposlenike koji će dugoročno postati visoko učinkoviti

Individuals

 • Know your strengths and opportunities for growth with actionable insights
 • Learn how to build powerful relationships based on your skills and communication style

Teams

 • Develop effective communication processes
 • Combine individuals into peak performing teams
 • Create a blueprint for effective work styles

Organisations

 • Understand your employees’ motivations
 • Develop your leaders and managers
 • Recruit long-term employees who turn into high performers

Radimo s velikim i malim tvrtkama diljem svijeta, kako bismo poboljšali kvalitetu njihovog radnog okruženja.

DISC model koristi se diljem svijeta u svrhu poboljšanja komunikacije i timskog rada, izgradnje kvalitetnijih odnosa i stvoranje produktivnijeg radnog okruženja.

Imamo idealno rješenje za sve organizacije koje žele razviti potencijal svojih ljudi kao i za neovisne trenere, konzultante i coacheve, koji naša rješenja mogu korisiti sa svojim klijentima.

Bez godišnjih naknada za licencu, potrebe za obnavljanjem ili minimalne količine narudžbe.

Osnažite svoje zaposlenike

Uvedite DISC Flow® u svoju organizaciju i pokrenite proces transformacije radnog okruženja.

Supercharge your workforce

Bring DISC Flow® to your organisation now and let the workplace transformation begin.