Rešitve za usposabljanje DISC Flow®

Domov / Rešitve za usposabljanje DISC Flow®

DISC Flow® Training Solutions

Na kakovost vsakega delovnega mesta nedvomno neposredno vpliva to, kako dobro (ali slabo) ljudje komunicirajo med seboj!

Način, kako ljudje gradijo odnose, močno vpliva na to, kako zavzeti, učinkoviti in produktivni so!

Naše strokovno znanje in pristop sta edinstvena. V nasprotju s številnimi produkti na trgu, ki so nadvse zapleteni, ljudem pomagamo učinkoviteje komunicirati na podlagi preprostega, razumljivega in uporabnega pristopa . Preizkušeni vedenjski model DISC smo združili z močjo čustvene inteligence in ustvarili orodje, ki ga lahko uporablja vsakdo v delovnem okolju, da:
  • Zagotavljanje skupnega jezika, ki ekipam pomaga razumeti drug drugega in bolje sodelovati
  • Krepitev vrlin posameznikov in prepoznavanje priložnosti za rast
  • Povezovanje posameznikov v ekipe, ki dosegajo vrhunske rezultate;
  • Zmanjšanje konfliktov in izogibanje nesporazumom
  • Odskočno desko za pogovor in teambuilding
  • izboljšanje komunikacije med zaposlenimi na delovnem mestu
  • Pomoč pri razumevanju ljudi, ki so drugačni od vas … ali pa so vam preveč podobni

Sodelujemo s podjetji vseh velikosti po vsem svetu. Naše usposabljanje je zasnovano tako, da ljudem pomaga razviti boljši vpogled vase, razumeti, kaj je tisto, kar druge ljudi vznemirja, ter postati prožnejši in prilagodljivejši v odnosu do drugih.

NAŠ PRISTOP

Da bi vaši organizaciji zagotovili usposabljanje, ki ustreza vašim ciljem, začnemo z brezplačnim posvetovanjem, da ugotovimo, katera rešitev na podlagi modela DISC bo imela največji učinek. Prav tako svetujemo organizacijam, ki želijo model DISC vključiti v številne nove ali obstoječe razvojne programe. Ne glede na pristop vam lahko pomagamo izpolniti cilje usposabljanja, pri čemer upoštevamo vaš proračun.

NAŠE UČNE REŠITVE VKLJUČUJEJO:

RAZVOJ VODIJ

Naši programi razvoja vodij dokazano povečujejo učinkovitost vseh, ki so v vodstveni vlogi – tako tistih, ki so na tem položaju že veterani, kot tudi tistih, ki so postali vodje šele pred kratkim. Naš pristop določa jasno pot, kako pomagati vodjem na vseh ravneh, da razumejo povezavo med svojim slogom DISC in svojim pristopom k vodenju. Pri tem se osredotočimo na izboljšanje ključnih veščin, ki jih vodje potrebujejo za vzpostavitev trdnih medosebnih odnosov tako z neposredno podrejenimi kot tudi z nadrejenimi. Naučijo se, kako njihov slog vodenja vpliva to, kako upravljajo s časom, sprejemajo odločitve, pristopajo k izzivom in kaj lahko storijo, da se učinkoviteje prilagodijo slogom drugih in tako iz vsakega člana ekipe izvabijo najboljše.

PRODAJA IN STORITVE ZA STRANKE

V naših programih usposabljanja za prodajo se udeleženci naučijo, kako se bolje povezati s strankami. Zaposleni, ki delajo s strankami, se naučijo bolje komunicirati in stem izboljšati odnos s potencialnim kupcem ali stranko. Razumevanje modela DISC Flow® prodajalcem pomaga, da zmorejo prepoznati vedenjski slog sogovornika in se učinkoviteje prilagoditi edinstvenim potrebam svojih strank (s čimer lahko povečajo svoj eprodajne rezultate). Z modelom DISC Flow udeleženci odkrijejo nove strategije, s katerimi lahko presežejo svoje naravne preference, stopijo iz svojih okvirjev ter povečajo produktivnost in uspešnost prodajnega procesa.

KOMUNIKACIJA IN TIMSKO DELO

Naši programi zagotavljajo celovite rešitve, ki vključujejo vsakega zaposlenega ter jim pomagajo graditi produktivnejše in učinkovitejše odnose na delovnem mestu. Ustvarimo vam prilagojeno učno izkušnjo, ki udeležencem pomaga razumeti in ceniti različne potrebe, želje in vrednote, ki jih vsak posameznik prinaša na delovno mesto.

KONFLIKT

Bodimo iskreni! Ko delate z drugimi, so konflikti skoraj neizogibni. Ljudje imajo različna stališča in v določenih okoliščinah te razlike prerastejo v konflikt. Od načina, na katerega ljudje rešujejo konflikte, je odvisno, ali bo to ekipo okrepilo ali pa bodo konflikti prispevali k njenemu propadu. Naš pristop je zasnovan tako, da ljudem pomaga izboljšati samozavedanje glede konfliktnega vedenja. Ne gre za reševanje konfliktov, temveč za pomoč posameznikom pri obvladovanju destruktivnih misli in vedenj. S tem odpremo priložnost, da konflikti postanejo bolj produktivni, kar izboljša rezultate in odnose na delovnem mestu.

KAKO VAM LAHKO POMAGAMO?

Pišite nam in stopili bomo v stik z vami