PICTURE 1
DISC Flow® je bil uvrščen na seznam Training Industry Evaluation and Assessment Watch List, na katerem so podjetja, ki so razvila nova in edinstvena, z raziskavami podprta, orodja
Picture 2
Organizacijska kultura

Vsako podjetje ima svojo kulturo! Vprašanje je, ali je to kultura, ki si jo želite imeti?

Picture 3

Ko se ljudje čutijo razumljeni in zavzeti, so uspešne tudi organizacije, v katerih delajo

Picture 4
Čustveno inteligentno vodenje

Pravi vodja s svojimi dejanji navdihuje druge, da si dovolijo sanjati, se nenehno učiti, delati bolje in razviti svoj potencial

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Organizacijam pomagamo reševati težave z ljudmi!

Ko se ljudje čutijo razumljeni in zavzeti, so uspešne tudi organizacije, v katerih delajo.

Ta model posameznikom pomaga razumeti,v kakšnih pogoojih so najbolj učinkoviti, vodjem pomaga razumeti, kakšen vpliv imajo na posameznike v ekipi, sodelavcem pa pomaga razumeti, kako učinkoviteje komunicirati ter graditi boljše in trdnejše odnose.

Tu nastopi DISC !

DISC je učinkovit model opisovanja človeškega vedenja, ki pomaga najti odgovore na vprašanje »zakaj se ljudje obnašajo tako, kot se«in že več kot 30 let pomaga posameznikom, ekipam in organizacijam, da se bolje povežejo.

This is where DISC steps in!

DISC is a powerful model of describing human behaviour to help unlock the answers to “why people behave the way they do” and has been helping individuals, teams and organisations to connect better for over 30 years.

DISC is a highly accurate tool that identifies and describes an individual’s preferred behavioural style and communication preferences.

It provides a blueprint to help people understand and appreciate what motivates others.

The results can be applied across all industries, market sectors, and roles.

Every year, over a million people across the world learn how to build better relationships with others using the DISC model.

DISC je zelo natančno orodje, ki vam pomaga prepoznati in razumeti vaš osnovni vedenjski slog in vaše komunikacijske preference.

Ponuja nekakšen načrt, ki ljudem pomaga razumeti in ceniti tisto, kar motivira druge.

Rezultate je mogoče uporabiti v vseh panogah, tržiščih in delovnih vlogah.

Vsako leto se več kot milijon ljudi po vsem svetu nauči, kako s pomočjo DISC zgraditi boljše medsebojne odnose.

Predstavljamo vam DISC Flow®

DISC Flow® presega meje tradicionalnega modela DISC in z močjo čustvene inteligence odgovarja na vprašanje: “»Kako naj znanje o sebi in drugih uporabim v resničnem svetu?«”?
Čustvena inteligenca zajema prepoznavanje, razumevanje in obvladovanje našega razmišljanja, čustvovanja in vedenja tako, da čustva delujejo z nami in ne proti nam.
Opredeljuje, kako in kaj se učimo , oblikuje naše razumevanje samega sebe ter vpliva na večino naših vsakodnevnih dejanj in interakcij z drugimi.

Emotional intelligence describes a way of recognising, understanding, and controlling how we think, feel and act so that these emotions work with us, and not against us.

It defines how and what we learn; it shapes our understanding of ourselves and determines the majority of our daily actions and interactions with others.
Z združitvijo vedenjskega sloga in čustvene inteligence smo ustvarili orodje, ki ljudem pomaga bolje spoznati sebe in druge ter, kar je ključnega pomena, zavestnosprejemati odločitvev odnosih z drugimi, da bi izboljšali komunikacijo in ustvarili močnejše, bolj poglobljene in produktivnejše medsebojne odnose.
Pri modelu DISC Flow® je zelo pomembno vedeti, da čeprav imajo nekateri ljudje visoko raven čustvene inteligence že po naravi, se tudi tisti, ki je nimajo, lahko teh veščin naučijo in jih nenehno izboljšujejo.

By combining behaviour and emotional intelligence we have created a tool that is designed to help people have greater awareness of themselves and others, and crucially, make deliberate choices when interacting to improve communication and create stronger, more engaged and more productive relationships.

And the great thing about applying the DISC Flow® model is that while some people have high levels of emotional intelligence as a natural talent, for those that don’t, these skills can be learned and continually improved.

DISC Flow® je resnično edinstven – bolj uporaben, bolj osredotočen, bolj prijazen do uporabnika in v celoti bolj učinkovit.

Opolnomočite svoje zaposlene

Pripeljite model DISC Flow® v svojo organizacijo in dovolite, da se preobrazba delovnega okolja začne.

Supercharge your workforce

Bring DISC Flow® to your organisation now and let the workplace transformation begin.