DISCFlow-ABOUT-images-01
DISC Flow®

Bolj uporaben, bolj osredotočen, bolj prijazen do uporabnika in na sploh bolj učinkovit.

Z navdušenjem uporabljamo svoje strokovno znanje in izkušnje za razvoj vaših ljudi, ekip in kulture v vaši organizaciji.

Smo strokovnjaki na področju vedenja in čustvene inteligence …to je naše delo, to je vse, kar počnemo!

Naše strokovno znanje in pristop sta edinstvena. V nasprotju s številnimi produkti na trgu, ki so nadvse zapleteni, ljudem pomagamo učinkoviteje komunicirati  na podlagi preprostega, razumljivega in uporabnega pristopa.

We are passionate about using our industry expertise to develop your people, teams and organisational culture.

We are experts in behaviour and emotional intelligence…that’s what we do, and all we do!

Our expertise and approach is unique, and unlike many in this market who look to complicate the subject, help people to communicate more effectively based on a simple to understand and easy to apply approach.

Model DISC Flow® poučujemo celostno. Naše izobraževanje ponuja poglobljeno razumevanje tega, kako model v praksi uporabiti za izboljšanje čustvene inteligence in vedenjske agilnosti v delovnem okolju.

Z namenom izboljšanja kvalitete delovnega okolja sodelujemo z vodilnimi podjetji po vsem svetu, model DISC Flow® pa lahko uporablja vsakdo v organizaciji, ne glede na naziv ali vlogo.

We teach the DISC Flow® model holistically, giving you a deep understanding of how it can be used to increase emotional intelligence and behavioural adaptability in the workplace.

We work with leading companies throughout the world and DISC Flow® can be used by anyone in an organisation, regardless of title or role, to improve the quality of the workplace.

DISC Flow® je namenoma zasnovan tako, da je preprost za razumevanje in enostaven za uporabo! Preizkušeni vedenjski model DISC smo združili z močjo čustvene inteligence in ustvarili orodje, ki ga lahko uporablja vsakdo v delovnem okolju, da:

 • Prepozna kako lahko najučinkoviteje komunicira in se razvija;
 • Načrtuje, kako učinkoviteje dokončati projekte;
 • Določi merila za uspeh v različnih vlogah;
 • Okrepi učne in razvojne pobude, da bodo usklajene z vrednotami ekipe;
 • Poišče pomoč pri premagovanju konfliktov med posamezniki na delovnem mestu.

Kako uporabljati DISC Flow®

Metodo DISC Flow® lahko na preprost način uporabite na delovnem mestu. Pomagala vam bo pri razvoju učinkovitih vodij, oblikovanju bolj povezanih ekip, izboljšanju prodaje in storitev za stranke, izboljšanju komunikacije, zmanjšanju števila konfliktov in boljši zavzetosti zaposlenih.

Posamezniki

 • S pomočjo uporabnih idej in lastnih uvidov, spoznajte svoje vrline in priložnosti za rast
 • Naučite se, kako zgraditi trdne odnose na podlagi svojih edinstvenih sposobnosti in sloga komuniciranja

Ekipe

 • Razvijte učinkovite komunikacijske procese
 • Povežite posameznike v ekipe, ki dosegajo vrhunske rezultate
 • Ustvarite načrt za učinkovite delovne sloge

Organizacije

 • Bolje razumite kaj motivira vaše zaposlene
 • Poskrbite za razvoj zaposlenih na vodilnih položajih
 • Na dolgi rok zaposlite ljudi, ki bodo učinkovitejši pri svojem delu

Individuals

 • Know your strengths and opportunities for growth with actionable insights
 • Learn how to build powerful relationships based on your skills and communication style

Teams

 • Develop effective communication processes
 • Combine individuals into peak performing teams
 • Create a blueprint for effective work styles

Organisations

 • Understand your employees’ motivations
 • Develop your leaders and managers
 • Recruit long-term employees who turn into high performers

Danes sodelujemo z velikimi in majhnimi podjetji po vsem svetu, da bi izboljšali kakovost njihovih delovnih mest.

Model DISC se po vsem svetu uporablja za izboljšanje komunikacije in timskega dela, krepitev odnosov in ustvarjanje produktivnejših delovnih okolij.

Imamo idealno rešitev za vse organizacije, ki želijo razviti potencial svojih ljudi, ali za neodvisne trenerje, svetovalce in coache, ki lahko našo rešitev uporabljajo pri svojih strankah.

Brez letnih licenčnin, obnovitev ali naročil minimalnih količin.

Opolnomočite svoje zaposlene

Pripeljite model DISC Flow® v svojo organizacijo in dovolite, da se preobrazba delovnega okolja začne.

Supercharge your workforce

Bring DISC Flow® to your organisation now and let the workplace transformation begin.