Standardni pogoji poslovanja

Domov / Standardni pogoji poslovanja

Standard Terms of Business

Profiles Group Ltd strankam ponuja vrsto izdelkov in storitev za učenje in razvoj. Z naročilom katerega koli izdelka in storitve The Profiles Group Ltd se stranke strinjajo z naslednjimi pogoji poslovanja. Razen če se s strani The Profiles Group Ltd pisno ne dogovori drugače, za dobavo izdelkov in storitev s strani The Profiles Group Ltd ne veljajo nobeni drugi pogoji, ki jih zahteva ali predloži stranka, vključno s pogoji, ki so vključeni v kateri koli dokument naročilnice ali drugo. dokument, ki ga izda naročnik.

 1. Profiles Group Ltd je trgovsko ime THE PROFILES GROUP LTD, družbe, registrirane v Angliji in Walesu; 06528656. Naš registrirani sedež se nahaja na 30 Victoria Avenue, Harrogate, HG1 5PR, Združeno kraljestvo (»The Profiles Group Ltd«)
 2. Pristojbine in plačilo: Če ni navedeno drugače, bo cena v britanskih funtih (GBP) brez DDV in drugih veljavnih prometnih davkov, plačilo pa je potrebno v isti valuti na mestu nakupa ali v 30 dneh od dneva računa. Če mora The Profiles Group Ltd potrditi dokument o naročilnici na računih, je treba dokument o naročilnici predložiti The Profiles Group Ltd pred dobavo izdelkov in storitev. Če kakršno koli plačilo ni prejeto v 30 dneh, ima The Profiles Group Ltd pravico preklicati ali začasno ustaviti kakršno koli nadaljnjo izvedbo ali dostavo izdelkov in storitev ter zaračunati obresti na neplačani znesek po najnižji od naslednjega: stopnja 2 odstotka (2%) na mesec na zapadli znesek, obračunan dnevno, računano od datuma računa; ali najvišjo stopnjo komercialnih obresti, dovoljeno z zakonom, dokler ni prejeto celotno plačilo.
 3. Stroški in izdatki: Izbira kraja in s tem povezani stroški za kateri koli dogodek so odgovornost stranke. Profiles Group Ltd bo strankam zaračunala vse razumne stroške, ki nastanejo v zvezi z zagotavljanjem izdelkov in storitev, vključno, vendar ne omejeno na vsa potovanja, hotelsko nastanitev in obroke za moderatorja(-e).
 4. Odpoved: Za odpoved storitev s strani strank bodo zaračunani naslednji stroški:
  1. Odpoved v 28 – 15 dneh od datuma posredovanja: 50 % pristojbin in materialnih stroškov ter 100 % nepovratnih stroškov.
  2. Odpoved v 14 – 1 dneh od dneva posredovanja: 100% pristojbin, stroškov materiala in nepovratnih stroškov.
 5. Dostava: Vsi datumi, navedeni za dostavo ali izvedbo izdelkov in storitev, so samo približni in medtem ko si bo The Profiles Group Ltd prizadeval po vseh razumnih močeh, da bi se držal predlaganega časovnega razporeda, The Profiles Group Ltd ne bo odgovoren za nobene zahtevke, ki bi izhajali iz kakršnih koli zamud. v delovanju, ne glede na vzrok. Stranke morajo zlasti zagotoviti, da The Profiles Group Ltd prejme vse zahtevane informacije (vključno z izpolnjenimi ocenjevalci The Profiles Group Ltd) do zahtevanih datumov. Če teh informacij ne posredujete pravočasno, lahko to vpliva na sposobnost The Profiles Group Ltd, da zagotovi svoje blago in storitve.
 6. Intelektualna lastnina: Vse pravice intelektualne lastnine, ki jih uporabi ali ustvari The Profiles Group Ltd pri zagotavljanju izdelkov in storitev (vključno z vsemi pravicami v programski opremi), so izključna last The Profiles Group Ltd. Stranke niso upravičene spreminjati, spreminjati, kopirati, prilagoditi ali ponovno uporabiti intelektualno lastnino The Profiles Group Ltd ali na kakršen koli način spremeniti, izbrisati, prikriti ali kopirati katere koli pravice intelektualne lastnine The Profiles Group Ltd. Stranke ne smejo kopirati, proizvajati, izdelovati, spreminjati, proizvajati, dobavljati ali pomagati kateri koli drugi stranki pri kopiranju, ustvarjanju, izdelavi, spreminjanju, izdelavi ali dobavi izdelkov, storitev ali katerega koli materiala The Profiles Group Ltd, ki vključuje intelektualno lastnino The Profiles Group Ltd ali katerega koli njenega dela, za uporabo, prodajo ali druge namene . Izdelkov in storitev ter s tem povezanih pravic intelektualne lastnine ne morejo na noben način uporabljati in/ali dostavljati nepooblaščeni udeleženci ali tretje osebe.
 7. Varstvo podatkov in zasebnost: Politike varstva podatkov in zasebnosti podjetja Profiles Group Ltd, kot so občasno spremenjene ali posodobljene, veljajo za zagotavljanje izdelkov in storitev podjetja The Profiles Group Ltd. Trenutne politike varstva podatkov in zasebnosti podjetja Profiles Group Ltd lahko najdete na www.The Profiles Group Ltd.com.
 8. Odgovornost: Profiles Group Ltd bo uporabil razumno znanje in skrbnost pri dobavi in ​​izvajanju izdelkov in storitev. Vendar pa so vsa jamstva in zagotovila izključena v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakon, in The Profiles Group Ltd ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s kakršno koli pomanjkljivostjo izdelkov in storitev ter ni odgovoren za kakršno koli posledično ali posredno izgubo, ki izhaja iz ali v povezavi z dobavo ali uporabo izdelkov in storitev.
 9. Podkupovanje in korupcija: Profiles Group Ltd ima pristop ničelne tolerance do podkupovanja in korupcije. Od strank se zahteva, da vsak primer domnevnega ali dejanskega neprimernega ravnanja katerega koli zaposlenega v The Profiles Group Ltd ali druge osebe, ki jo The Profiles Group Ltd zaposluje zaupno, prijavi generalnemu direktorju The Profiles Group Ltd na zgoraj navedenem naslovu.
 10. Spor: Podjetje Profiles Group Ltd bo poskušalo v dobri veri rešiti vsak spor ali zahtevek, ki izhaja iz ali je povezan z zagotavljanjem njegovih izdelkov in storitev, s pogajanji. Te pogoje poslovanja ter zagotavljanje izdelkov in storitev ureja zakonodaja Anglije in Walesa, razen če je dogovorjeno drugače.
 11. Prednost: V primeru, da The Profiles Group Ltd sklene pogodbo o dobavi izdelkov in storitev s stranko in obstaja kakršno koli nasprotje med določili te pogodbe in temi standardnimi pogoji poslovanja, pogoji pogodbe o dobavi izdelkov in storitev imajo prednost.

Za dodatne informacije se obrnite na:

The Profiles Group Ltd

30 Victoria Avenue, Harrogate, HG1 5PR, United Kingdom

Tel: +44 (0)203 195 2898